4.2.2019. u 20h

 

Luministička umetnost može kao kibernetički manirizam da posluži potrebi za zabavom modernog homo ludensa i pomoću dirigovanih efekata, postignutih čudnovatim automatima, da prikaže monumentalno pozorje mašinskog folklora, misteriju 20. veka. Ali ta umetnost može takođe – tako se nama čini – da ritmovima svetla i zvuka, harmonijama oblika i proporcije odražava kosmičku supstancu”. Oto Bihalji Merin, 1972.

Vizionarska, može se reći, bila je ova misao Ota Bihaljija Merina, srpskog i jugoslovenskog pisca, umetničkog kritičara, umetnika.

Od okularnog čembala i magične lanterne, muzike boja i ritmičke svetlosti, luminokinetičkih skulptura, mobila, ambijenata koji su u umetnički koncept uveli prostor, trajanje, pokret, interakciju;

Do programiranih, imerzivnih svetlosno-zvučnih instalacija, prostornih intervencija, svetlosnih projekcija i spektakala koji prate svet iz analognog u digitalno;

Da li su ovi umetnički podvizi danas postali svetlosne senzacije inkorporirane u industriju zabave, efemerne događaje i turističke ponude, ili se i dalje teži ka eksperimentu i sinesteziji, aktivaciji i transformisanju percepcije i doživljaja?

#ZAMISLISVETLOST

Sa namerom da zaobiđe tematske okvire, Beograd svetlosti se, ovoga puta od 4. do 9. februara,  jednostavno bavi zamišljanjem, osmišljanjem, promišljanjem. Dinamičnim i performativnim gestovima, prostornim eksperimentima, pokretom, svetlom i zvukom, pet umetnika/ca, umetničkih grupa i kolektiva će transformisati Gradsku galeriju KC Grada. Tokom šest dana trajanja manifestacije, svako veče će iznedriti jednu novu viziju i sasvim drugačije iskustvo.

4/2/2019
instalacija // performans // interakcija
Q / Ti / Ja
Radio.Nica art grupa

5/2/2019
svetlosna instalacija
LUMINISCENCIA
Izvanredni Bob

6/2/2019
interakcija // predavanje
TALASI – sinergetski svetlosno-zvučni performans
Aleksandra Stratimirović & Leonel Kaplan
SVETLOSNA TKANJA U SUNČEVOM SISTEMU – predavanje
Nataša Todorović

7/2/2019
svetlosna instalacija // performans
ISKRA.KOZMA
Isidora Pejović i Lansiranje kolektiv

8/2/2019
izložba
POLITIKE PREDSTAVLJANJA
Mark Brogan

Kako zamišljamo svetlost i osvetljenje u gradu, šta možemo promeniti, da li možemo promeniti i od koga to zavisi, promišljaćemo zajedno sa studentima, umetnicima, inženjerima, arhitektama i svim zainteresovanim građanima u Svetlosnoj šetnji+diskusiji koju predvodi grupa Beogradskih svetlosnih detektiva.

Datum šetnje: 2. 2. 2019.
Datum diskusije 9. 2. 2019.

Da svoje imaginarne svetove prenesu u našu stvarnost pitaćemo i najmlađe. Na radionici Svetlucanje sa mališanima predškolskog i školskog uzrasta kroz kreativan rad nastavljamo da proširujemo stvarnost iza granica vidljivog.

Datum radionice: 9. 2. 2019.

Beograd svetlosti se organizuje u saradnji sa Kulturnim frontom i uz podršku Grada Beograda, Sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture i informisanja.