This post is also available in: en

Valentina Savić je vizuelna umetnica koja radi u domenu keramike duže od 10 godina. Publika je u Velikoj galeriji KC Grada mogla da vidi njen rad na izložbi ContemPottery, izložbi savremene keramike u decembru prošle godine.

Pored upotrebnih predmeta Savić stvara instalacije koje često kombinuju keramiku sa drugim materijalima. Aktivno izlaže od 1996. na brojnim izložbama u Srbiji, Sloveniji, Nemačkoj, Španiji, Belgiji, gde je imala samostalnu izložbu, Argentini i Novom Zelandu. Za svoj rad više puta je bila nagrađivana.

U svom radu istražuje veze između tela prostora i konzumerizma, tematizujući konzumerizam naspram izazova racionalnog.

Izložba Nalaženje vrata u zidu koji ih nema sastoji se iz dve celine koje su u jukstapoziciji, Rozarijum i Krila. Rozarijum predstavlja svet osećaja, svet stvaranja i propadanja, reprezentovan kroz kompleksnu konfiguraciju predmeta, porcelanskih odlivaka prepoznatljivih upotrebnih i neupotrebnih predmeta, koji su procesom izlivanja u porcelanu izgubili upotrenu funkciju i ostali smo predmeti, odnosno odlivci slike ideja prema Platonu. Celina Krila predstavlja svet ideala, uzvišeni, nedostižni, manifestovan kroz krila pozajmljena iz heraldike.

Pozicionirajući ih jednu naspram druge Savić postavlja pitanje da li one uopšte treba da budu povezane ili mogu da postoje odvojeno, nezavisno. Posmatrač je pozvan da istraži ovu relaciju i izvede sopstvene zaključke počevši od ponedeljka 7. maja na svečanom otvaranju u 20 časova, pa do 20. maja, kada se izložba zatvara.

Radno vreme galerije svakog dana od 14 do 20 časova.