Aleksandra Nina Knežević (Bosna i Hercegovina) / 1. oktobar – 1. decembar 2018
Projekat “Beograd Dingbats”

Tokom oktobra i novembra, AIR program KC Grada ugostiće bosanskohercegovačkuki ilustratorku Aleksandru Ninu Knežević. Istražujući Beograd, negove ulice, arhitekturu, “duh” grada Nina će kreirati simbole, picktograme, stilizovane forme od kojih će napraviti “Dingbat font” – font koji umesto slovnih znakova ima crteže, slike.

Autorka je kolekcionarka “Dingbats fontova”te je sama napravila “Sarajevo dingbats” i “Stećak” dingbats font kao i fontove “Nina mašina” i “Bosančica”.

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/knezevic-fontovi-su-kao-garderoba

Aleksandra Knežević rođena je u Sarajevu, a diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Cetinju, na odseku za grafički dizajn u klasi profesora Mileta Grozdanića.
Radovi Aleksandre Nine Knežević se odlikuju čistom i savremenom idejom, jednostavno komuniciraju internacionalnim vizuelnim jezikom, a predstavljeni su kroz razigranu tipografiju i ilustraciju. Za svoj rad primila je brojna međunarodna priznanja i nagrade, a radovi su objavljivani u mnogim časopisima specijalizovanim za umetnost i dizajn (Communication Arts, Luezers Archive, Print, Typo, Fontmagazine…).

2010. godine uvrštena je među 200 najboljih svetskih ilustratora (“Luerzer’s Archive: 200 Best Illustrators Worldwide 09-10).

U razdoblju 2006-2010. bila je predsednica Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH). Radi freelance, a takođe i kao dizajner i ilustrator naslovnica knjiga za mnoge izdavačke kuće širom BiH. Za svoj projekat Sarajevo Dingbats dobila je šestoaprilsku godišnju nagradu Collegium Aristicum (Grand Prix) 2014. godine koju dodeljuju sva tri strukovna udruženja u Bosni i Hercegovini.

________________________________________
Kulturni centar Grad od 2014. godine razvija artist in residence program pod nazivom “Inspiracija Beograda”. U saradnji sa stranim kulturnim centrima, institutima i ambasadama u Beogradu, kao i uz podršku Ministrstva za kulturu Republike Srbije, do sada su u okviru
programa gostovali mnogi umetnici iz Nemačke, Austrije, Španije, Finske, Švedske, Švajcarske, Francuske, Japana, SAD, Australije, Bosne i Hercegovine.

Cilj programa je da upozna umetnike, kustose, teoretičare sa domaćom scenom i omogući realizaciju budućih projekata koji uključuju saradnju sa domaćim umetnicima. U fokusu programa je predstavljanje potencijala domaće scene široj svetskoj publici.

Autor projekta je Ljudmila Stratimirović, umetnička direktorka Kulturnog centra Grad.