20.2. u 18.30h

U aprilu 2009. godine, studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu preuzimaju kontrolu nad fakultetom. Od Vlade Republike Hrvatske zahtevaju ukidanje svih oblika plaćanja visokog obrazovanja. Tokom blokade fakulteta studenti sve odluke donose metodom direktne demokratije u okviru Plenuma, tela sačinjenog od više stotina studenata. Film “Zemlja znanja” (2011) dokumentuje 35 dana blokade fakulteta i prikazuje na koji način su studenti donosili odluke, kako su mediji pratili ova dešavanja i kako su se vlasti odnosile prema studentskim zahtevima.

Iako najvažniji zahtevi studenata koji su pokrenuli ovu blokadu nisu bili ispunjeni ona je poslužila kao inspiracija i kao važna lekcija za naredne generacije studenata i aktivista ne samo u regionu, već i šire, a pamflet pod nazivom “Blokadna kuharica: ili kako je izgledala blokada Filozofskog fakulteta u Zagrebu” preveden je na nekoliko jezika i može se pronaći na sledećem linku:

https://www.blockadedocumentary.net/materijali/blokadna_kuharica.pdf

Nakon filma biće organizovana otvorena diskusija u okviru koje će se razgovarati o značaju studentskih protesta i blokada, borbi za besplatno obrazovanje, direktnoj demokratiji, sličnostima i razlikama između studentskih protesta u Hrvatskoj i Srbiji…

Trajanje filma: 65 minuta
Režija: Saša Ban
IMDb: https://www.imdb.com/title/tt6355368/