Pred otvaranje izložbe Daniela Jakimovskog, koji se prvi put predstavlja publici u Beogradu, u kratkom intervjuu saznajte o razvojnom putu autora i njegovoj vezi sa rudnikom i topionicom bakra u Boru, kao i pogledima na slikarstvo u XXI veku i njegovoj uloži na savremenoj sceni.

Jakimovskijeva serija pod nazivom religija bakra inicirana anodnim pećima, dimnjacima i topionicama ima ciljeve koji prevazilaze predstavljačko i deskriptivno, upućuju na meditativno i samim tim poprimaju religizni karatker objašnjen naslovom izložbe.

Razgovor je vodio kustos Gradske galerije, Aleksandar Stojanović Luci, a Religijom bakra galerija završava devetu godišnju izlagačku sezonu i ulazi u deceniju postojanja.

Izložba se otvara u ponedeljak 25. Februara od 20 časova, a trajaće do 10 marta.

Studirao si metalurgiju, odrastao u Boru i bio intrigiran rudnikom. U kom trenutku se desio zaokret ka slikarstvu i umetničkom fakultetu?

– Studirao sam na Tehničkom fakultetu u Boru. Konkretan zaokret ka slikarstvu se desio onog trenutka kada sam shvatio da ću se udaljiti kako od umetnosti tako i od živoga’ života. Stekao bih neko zvanje, ono bi me nosilo i sve bih više bio ime a sve manje čovek kao istinsko biće. Želeo sam se osloboditi tih stega (mada to u potpunosti nije moguće jer smo uslovljeni) i izbeći mašineriju koja bi mene pretvorila u robota ubijajući kreativnost.

Kakvu ulogu je tu odigrao Bor, odnosno rudnik bakra?

– Uloga Bora i rudnika generalno od velikog je značaja. Vatra u pećima topionice i energija istopljenog metala oduvek su mi inspiracija, kao i konkretan spoj ispreturanih brda, jalovine i prirode.

‘Anodna peć 3’ 150 x 200 cm, ulje na platnu, 2015. god

Izlagao si u unutrašnjosti, ali i u rodnom Boru. Kako je izložba primljena tamo? Da li je možda bilo zaposlenih u rudarsko-topioničarskom basenu na otvaranju izložbe?

– Izložba je bila odlično prihvaćena, kritike su bile pozitivne. S obzirom da sam Boranin posećenost je bila velika. Što se tiče zaposlenih u RTB-u da, bilo ih je naravno jer sam grad je nikao i razvijao se kako i rudnik pa je veliki deo populacije zaposlen u basenu

Da li si ti ulazio u sam rudnik i odatle crpeo gestualnost koju nam prenosiš na platnu?

 – Da, imao sam priliku da prisustvujem izlivanju bakarnih anoda.

‘RTB Bor’, 200×140 cm, ulje na platnu, 2017. god

Pozicija slikarstva u savremenoj umetnosti je ambivalentna, kako ti vidiš budućnost slikarstva u odnosu na novije forme izražavanja prisutne od post-modernizma do prezenta?

– Nije na meni da razmatram, sudim i upoređujem. Moj posao je da stvaram, umetnost zarad umetnosti i ničeg vise. Ne strahujem za slikarstvo, ono će živeti pa makar i sa dečjim crtežom.

U tom smislu mi reci koliko pratiš savremenu umetničku scenu? Šta na njoj po tebi treba biti promenjeno? Da li postoje kolege koje posebno ceniš?

– Ne pratim naročito, upoznajem se sa delima savremene umetnosti spontano ali generalno sam u okvirima tradicionalnog slikarstva. Ne bih ništa menjao jer svaka forma izražavanja je lična i to je stvar unutrašnjeg bića. Naravno, postoje laganja i samim tim delo je već izvan okvira istinskog stvaralaštva, ali verujem da je priroda nepogrešiva i da sama određuje otelotvorenje ideje.  

Iz livnice, 200x140cm, ulje na platnu, 2018

Vratimo se na Religiju bakra. Da li je ova serija slika privedena kraju ili je u fazi razvoja? Ili možda pararelno radiš na serijama koje nisu povezane? Šta možemo da očekujemo od tebe u budućnosti?

 – Pre svega, ja ništa ne očekujem jer cilj stvara tenziju a Religija Bakra teži rušenju i oslobađanju gde objektivirana svest subjektivni doživljaj pojave stvari u nadahnuću sprovodi u umetničko delo. Odsustvom cilja delo postaje jednostavno. Ne mogu reći da je u razvoju niti da ima kraja kao što ne mogu ni predvideti sopstveno mesto na tom bespredmetnom putu. Kao brojanje daha, data delatnost kao motiv samo je oslonac i povod da se dosegne takozvano ništa. Stoga, Religija Bakra kao slikarstvo monumentalnog karaktera sadrži i meditativnu formu te je opipljivo samo odraz bezobličnog, unutrašnjeg. Kao takva, zauzima najviši stepen doživljaja stvari.

Najnovije informacije možete pratiti na zvaničnoj Facebook stranici izložbe. Više detalja o izložbi pročitajte u posebnom tekstu Daniel Jakimovski Religija bakra