16.3.2019. u 20h

Zen je učenje koje naglašava ispoljavanje slobode duha kroz spontanost. Zen ne robuje konceptima. Mada se u nekim manastirima insistira na disciplini, duh zena se ponajbolje oseti u ponašanju zen majstora i umetničkim izrazima zena kroz poeziju, kaligrafiju, mačevanje, sviranje bambusove flaute, sumi-e slikarstvo. Zen majstori su opušteni i spontani, direktno odgovaraju na situacije, bez pripreme ili proračunavanja. Duh oslobodjen stega slobodno dela. To se vidi i u potezima četkice zen kaligrafa, u pokretima mačevaoca, ili u haiku poeziji koja se bavi trenutkom i oposuje ga sa vrlo malo reči.

Predavač, De Bong Sunjim, starešina je manstira Mu Sang Sa, i patrijarh u liniji Sung Sana, korejskog majstora zena. De Bong je rodjen 1950. Diplomirao je psihologiju na univerzitetu Filadelfija. U Bostonu i Njujorku je počeo da izučava zen sa Sung Sanom. 1987 postaje monah, i otada živi uglavnom u Koreji. Pre svoje smrti Sung San ga je postavio za svog naslednika.

Hjon Gak je studirao na Jejlu i Harvardu gde je magistrirao komparativnu religiju. Više od 20 godina je izučavao zen u Koreji, sa Sung Sanom, i drugim majstorima. Poslednjih 6 godina aktivno podučava zen u Nemačkoj, Grčkoj, Norveškoj.

O Kvang je zen monah srpskog porekla. Tokom 7 godina izučavao je Vipassana meditaciju u jugoistocnoj Aziji. Kasnije prelazi u Koreju gde postaje učenik Sung Sana. U Japanu je učio od Tangen Harade. Obišao je mnoge azijske majstore budizma u Indiji, Nepalu, Tibetu, Hong Kongu, itd.

Cena kotizacije: 400 rsd