27.3.2019. u 21h

Uzimajući za polazne tokene ‘individualne mitologije’ istorijskih avangardi, Marko Paunović sintezom ambijenta i elektro-akustike istražuje zvučni potencijal melanholičnih pejzaža u okvirima minimalizma i drona. U svom radu koristi ekstenzivnu manipulaciju četvorokanalnih magnetofonskih traka, reverbalizovane i lupovane audio fragmenate, stavljajući akcent na bespredmetnu atmosferičnost ili čist zvučni sadržaj vokalnog (pre svega, horskog) izvođenja.

Kompozicija ‘DISAPPEARIING’, nadovezujući se (metodološki i u pogledu štimunga) na Markovo prethodno stvaralaštvo, nastajala je u višegodišnjem razvijanju mentalne slike repetitivnosti talasa, postavljenih u svojevrsni zvučni kontekst. Ostinato linija, iako suptilno narušena apstraktnim konstrukcijama, terenskim (podvodnim) snimcima, izvesnom citatnošću i referencijalnošću, u osnovi je bazirana na ideji apsolutne muzike. ‘DISAPPEARIING’ predstavlja duboko posvećenje pioniru konceptualne umetnosti Bas Jan Aderu i njegovom mističnom radu ‘In Search of the Miraculous’ u kome je 1975. pokušao da malom jedrilicom stigne od istočne obale Amerike do Holandije, pri čemu je nestao.

Cena karte: 250rsd

Najnovije informacije možete da pratite na zvaničnoj Facebook stranici događaja.