29.5.2019. u 18h

Projekat pod nazivom Pobuna u toku. Etnodramatizacije rezultat je tromesečnog istraživanja u etnografskoj laboratoriji. Tokom tri meseca pokušavali smo da kroz etnografsko istraživanje usmerimo pažnju na politički angažman i građansku neposlušnost u samim protestima i oko njih, u svakodnevnom životu i situacijama.

Posredstvom istraživanja želeli smo da istaknemo da je etnografija kao istrazivački proces kritička praksa, i da je u nju moguće uvesti performativnu reprezentaciju terenskih materijala.

Bilo nam je važno da otvorimo nove načine komunikacije antropoloških znanja, da doprinesemo većoj vidljivosti antropologije, i podstaknemo uključivanje antropologa u razgovor o pitanjima od javnog značaja.

Sedam etnodramatizacija predstavlja sedam detaljnih studija slučaja koje se fokusiraju na teme vezane za proteste i građanski angažman. To je i prilika da se čuju lične ispovesti istraživača sa terena, koji traže odgovore na neka važna pitanja o solidarnosti, emocijama, političkim prijateljstvima, autobiografskim zamkama i još mnogo čemu …

Organizator:

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

Korisni linkovi:
https://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/etnologija_antropologija/odeljenje
https://www.facebook.com/groups/42888237700/?epa=SEARCH_BOX