27.6.2019. u 18h

Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta – IPAK.Centar predstavlja otvoreni razgovor pod nazivom Anti-teze: Ne.mogućnost promene koji će se održati 27. juna u 18h, u prostorijama KC Grada.

Otvorićemo (između ostalog) neka od sledećih pitanja: Kako i da li se menjamo? Da li nas društvene institucije adekvatno pripremaju za potrebe savremenog života? Koliko se vremena posvećuje javnim i otvorenim razgovorima o promeni stava prema različitosti u našem okruženju? Konačno – U kojoj meri su konzervativni stavovi zastupljeni u našem društvu i da li se oni učvršćuju jer se neprestano perpetuiraju i uče u našim društvenim krugovima – ili su ipak, takvi stavovi ‘imanentni’ našoj kulturi?
Ukratko – u fokusu će biti smislen, argumentovan i fluidan razgovor o jednako fluidnim kretanjima društva u kojem živimo, vođen sa različitih ideoloških stanovišta.

Razgovor će moderirati Olja Bećković, a razgovaraće sa studentima:

Vanja Seničić je rođena 1995. godine u Beogradu. U ovom gradu trenutno živi i radi kao novinarka u kulturnoj redakciji Drugog programa Radio Beograda i kao saradnica u agenciji za digitalni marketing. Autorka je šest dokumenarno-reportažnih filmova koji se pretežno bave društvenim institucijama i digitalnim inovacijama. Završila je novinarstvo i studije medija 2018. godine, a trenutno pohađa Master studije Digitalnih umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, gde radi i kao saradnica u nastavi.

Rajko Petrović je rođen 1993. u Beogradu. Završio je osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa najvišim prosekom. Dobitnik je “Povelje student generacije Fakulteta političkih nauka” od strane Univerziteta u Beogradu i bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Objavio je brojne radove iz oblasti politike, ekonomije i finansija. Trenutno završava doktorske studije na Fakultetu političkih nauka i radi kao istraživač- pripravnik na Institutu za evropske studije u Beogradu.

Dušan Ilić je rođen 1992. godine u Smeredevu. Dugogodišnji je učesnik Republičke smotre mladih talenata, Istraživačke stanice “Petnica” na seminaru društvene istorije i učesnik prvenstava Centralne Srbije u šahu. Završio je osnovne i master studije sa najvišom ocenom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije upisao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je trenutno na trećoj godini. Posebno se bavi fenomenom bikameralizma u evropskim unitarnim državama. Tokom studija iskazivao je svoje afinitete za više naučnih oblasti i grana prava. Pokazao je visok nivo interesovanja kao polaznih različitih specijalnih studijskih grupa na matičnom fakultetu iz oblasti Ustavnog prava, Uporedne pravne tradicije, Srpske pravne istorije, Parlamentarnog prava, Političkog Sistema, Porodičnog prava, Naslednog prava, Filozofije prava, Međunardnog javnog prava i Međunarodnih odnosa. Od maja 2018. godine angažovan je preko projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao istraživač pripravnik u Institutu za evropske sutdije u Beogradu.

Rastko Petrović (1995, Srbija) je diplomirao na smeru Komunikacije i odnosi sa javnošću na Fakultetu za medije i komunikacije. Tokom svojih studija angažovao se u različitim projektima i predavanjima koji se tiču diskursa discipline i tela, granica, pitanja Drugog, dodatno istražujući načine učestvovanja u kulturi otpora. Trenutno je student master studija Digitalnih umetnosti i radi kao saradnik u nastavi na kursu “Globalni mediji i kultura otpora”, “Komunikacija i Digitalna kultura” i “Kreativno pisanje”. Osim svoje akademske karijere, radio je u mnogobrojnim projektima uključujuči televizijske reklame, festivale i koncerte kao freelance producent. Zainteresovan je za kombinovanje medijske produkcije sa umetnošću sa ciljem preispitivanja vladajućeg narativa društva.

Prijava za prisustvo na otvorenom razgovoru je obavezno. Ime, prezime i mejl kontakt možete poslati putem fejsbuka (event messenger) ili na mejl – ipak.antiteze@gmail.com. Prijava je takođe moguća na licu mesta uz ličnu kartu.

Nakon otvorenog razgovora muziku će puštati DJ Bartleby Dvojac.
DJ Bartleby Dvojac
Jelisaveta Blagojević i Đorđe Miketić