19.8.2019. u 20h

Objekti su važni. Oni su svetionici sopstva; oni se često tumače kao podaci ili materijalni tragovi naše prošlosti. TRACE//PLACE je projekat specifičan za lokaciju koja istražuje ideje koje se odnose na objekat, kolektivnu memoriju i materijalnu kulturu u odnosu na savremeni Beograd. Imati neverovatno burnu i dugu istoriju, pokušaj definisanja Beograda (i uopšte Srbije) kroz materijalnu materiju je složen zadatak. Balkan je već dugo sinonim za rat i haos; region koji bukvalno nije zemlja kakva je bila i još uvek je u stalnom prepoznavanju (naročito u pogledu ulaska u EU) i podmlađivanja. Na mnogo načina, ovi prošli sukobi doveli su do toga da zapadni svet usko posmatra karakter Srbije u sadašnjosti. Ovaj projekat ima za cilj da proširi naša kulturna čitanja nacije kroz priče i pronađeni materijal ovde i sada. Na ovoj izložbi ćete videti arhivu predmeta koji se kreću od šaljivog i čudnog, pa sve do poznatog i svakodnevnog. Svaku od ovih stavki prati analitički opis umetnika i personalizovaniji, kontrasni audio opis jednog beogradskog lokalca. Na kraju, TRACE//PLACE sugeriše da predmeti mogu da deluju kao dokumenti. U kontekstu Beograda, različitog mesta usred kulturnog, političkog i društvenog toka, ovi predmeti deluju kao tragovi u istoriji koja se još uvek stvara.