4.11.2019. u 20h

U ponedeljak 4. novembra od 20 časova Gradska galerija predstavlja projekat Vladimira Mitrovića pod nazivom Neželjeni pogled. Mitrović je softverski inženjer i sistemski dizajner iz Beograda, koji je karijeru gradio u kompanijama poput Apple-a i Nordeus-a, ali je uvek sebe video kao ljubitelja vizuelnog. S obzirom da kompjuterski sistemi i softveri svojom kompleksnošću, koja se bazira na složenim matematičkim algoritmima prevazilaze opipljivo saznanje šire publike, oni su pogodni poređenju sa apstraktnom umetnošću. Mitrović, ljubitelj vizuelnog uočio je ovu analogiju i upustio se u produkciju projekata koji delom ostaju u njegovoj struci, međutim istovremeno su i vizuelna umetnost.

Warhol, kao pionir kompjuterizovane umetnosti, tokom inicijalnog perioda upotrebljava kompjuterski softver u cilju stvaranja seriografija umetničkih dela i olakšavanja stvaralačkog procesa. Od Warhola do danas i vizuelna umetnost i kompjuterski sistemi napredovali su, te se Mitrović na svojim projektima imanentno bavi elementima sistema i njihovim vizuelnim kvalitetima, zalazeći u domen larpurlartizma negovanog u posleratnoj apstraktnoj umetnosti Amerike i Evrope. Ipak, kako je sfera informacionih tehnologija pre svega praktična, na projektu Neželjeni pogled Mitrović uvodi publiku u kompleksne topologije internet mreža svetskih giganata – kompanije Facebook, Amazon i Google. Na prvi pogled se ovaj izbor može tumačiti kao neka vrsta kapitalističkog svetog trojstva, jer se postavka pred gledaocem otvara kao mltimedijalni triptih statičnih i kinetičkih slika. Mitrović nam ipak predlaže drugačiju analogiju – aludirajući na Poklonstvo kraljeva jednom bogu – algoritmu.

Kroz proces izviđanja mrežnih topologija i analizu dostupnih računarskih mreža ovih giganata, Mitrović je analizom podataka imanentno vizuelizovao algoritam i stvorio neku vrstu matematičke apstraktne umetnosti koja je kinetička, a zbog činjenice da je uspevao da šeta samo kroz obode mrežnih sistema kompanija koje su dostupne javnosti, ove kinteičke virtuelne skulpture iznova se grade i razgrađuju uvek sa izvesnim promenama, što je posledica večito promenljivih algoritamskih sistema.
Neželjeni pogled u dostupne dubine kapitalističkih online sistema Mitrović predstavlja publici sve do 17. novembra. Termini vođenja kroz postavku biće objavljeni naknadno. Izložbu je podržala kompanija Comtrade System Integration.