U gotovo svim planskim dokumentima, koji čine okvir urbanog razvoja i definišu politike istog, kao jedno od fundamentalnih načela kojima se lokalne samouprave i planeri moraju voditi u planiranju razvoja gradova navedeno je načelo transparentnosti i učešća građana.
Dok se to načelo, zajedno sa ostalim, prepisuje iz planskih dokumenata višeg reda u sva ostala dokumenta nižeg reda, u praksi, u našim gradovima, građani se okupljaju i organizuju oko inicijativa koje se protive predloženim planskim rešenjima i politikama razvoja, u koje nisu bili uključeni ni jednoj fazi, koji nisu transparentni, niti odgovaraju na realne potrebe građana.

Učešće građana u procesu urbanističkog planiranja u praksi, u pravom značenju tog pojma, ne postoji. Ono se praktikuje samo kroz jedan formalni mehanizam, javnu raspravu o nacrtu nekog predloženog plana, koja je zagarnatovana Zakonom, ali čije je funkcionisanje diskutabilno. Čak i taj jedini mehanizam i prilika da građani budu upoznati sa predloženim planom za razvoj njihovog kraja, da u tom procesu učestvuju i utiču na predloge planova i usmere razvoj prema svojim potrebama, često ne proizvodi nikakve rezultate.

Pojava velikog broja građanskih inicijativa koje teže učešću u planiranju njihovih gradova zahteva i promišljenje kako postojećih praksi, tako i zajedničko osmišljavanje i traganje za rešenjima i uvođenjem novih. U okviru ove konferencije želimo da razgovaramo o prostojećim praksama i kontekstu u kojem se kreiraju urbane politike i planska dokumenta koja te politike sprovode, a u okviru kojih inicijative građana deluju. Takođe, želimo da razgovaramo o tome koja je pozicija građana u procesu planiranja gradova u odnosu na institucije koje upravljaju urbanim razvojem, i kakva iskustva u tom procesu imaju građani, a kakva predstavnici struke i institucija.
Naposletku, važno nam je i da razgovaramo o mogućnostima uvođenja i korišćenja novih, za sada neformalnih mehanizama uključivanja građana u različite faze izrade i usvajanja planova.
——————————–

Program konferencije

15.00 – 15.45 : Predstavljanje priručnika “Mali vodič kroz planiranje gradova”, autor Milan Stajić, arhitekta

Budući da se jedan deo problema koji onemogućavaju učešće građana u planiranju odnosi na kompleksan i birokratski jezik kojim se planovi pišu, često je nekome ko po profesiji nije arhitekta-urbanista teško da razume sadržaj plana i da na njega odreaguje primedbom. Ovaj priručnik nastao je kako bi se doprinelo naporima da se taj jaz premosti. Autor će ovom prilikom predstaviti sadržaj priručnika kao i način njegovog korišćenja, i približiti ga svima kojima je namenjen.

15.45 – 16.00 : Pauza za kafu

16.00 – 17.30 : Razgovor „Perspektive urbanog razvoja“

Učestvuju:
– Milena Zindović, arhitektkinja i urbanistkinja, nekadašnja direktorka urbanističkog preduzeća u Šapcu, osnivačica NVO „Pametni grad“
– Aleksandar Bede, arhitekta, član upravnog odbora Društva arhitekata Novog Sada, jedan od pokretača projekta “Urbanistička straža”

moderacija: Iva Čukić, Institut za urbane politike

Ovaj razgovor posvećen je stanju u kome se nalaze gradovi u Srbiji danas, karakteristikama urbanog razvoja, i mogućim odgovorima na njih. Namera je da se istaknu konkretni primeri, principi i mehanizmi kojima možemo uticati na promenu dominantnog pravca urbanog razvoja, nizak nivo opšteg poverenja i komunikacije, institucionalnu sklerozu, i uključivanje stvarnih potreba građana u oblikovanje budućnosti naših gradova. Ključna obeležja i izazove, mogućnosti i odgovore, razmotrićemo iz specifične profesionalne i iskustvene perspektive naših sagovornika.

17.30 – 18.30 : Pauza

18.30 – 20.00 : Razgovor “Iskustva građana u procesu planiranja grada”

učestvuju:
– Ana Popovicki Ćapin, članica inicijative “Sačuvajmo zelenu Zvezdaru”
– Aleksandar Salapura, član inicijative “Ne dam kej”

moderacija: Božena Stojić, Institut za urbane politike

Fokus ovog razgovora stavićemo na uzroke i probleme urbanog razvoja koji su doveli do okupljanja građana i njihovih reakcija, kao i na celokupni proces kroz koji ove grupe građana prolaze u svojim naporima da utiču na urbani razvoj svog neposrednog okruženja. Razgovaraćemo o izazovima učešća u planiranju grada sa kojima su se suočavali, ali i o različitim tipovima aktivnosti koje su realizovali kako bi ostavrili svoje ciljeve. Posebno ćemo se osvrnuti na različite mehanizme, formalne i neformalne, koje su građani primenjivali kako bi ostvarili svoje pravo na učešće u urbanom razvoju grada.
——————————–
Konferenciju organizuje Institut za urbane politike u okviru projekta “Towards participatory shaping of urban development”, koji podržava Olof Palme International Center.
——————————–
Ulaz na konferenciju je besplatan.